Samferdsel og infrastruktur

Tavletek leverer komplette installasjoner til samferdsel og infrastruktur. For styring, regulering og overvåking (SRO) av veier, tunneler, pumpestasjoner og andre tekniske anlegg vil vi som tavlebygger kunne levere de beste løsningene i samarbeid med kunden og systemleverandør.

-Tennskap
-Styringsskap
-Målerskap
-Krafttavler